Handelsbetingelser for Zopin.dk

Denne side udbydes og administreres af:
Rene Ejsing ApS
Toftlundvej 6
7430 Ikast
CVR: 29979170

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte os her: https://zopin.dk/kontakt

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Zopin.dk og kunde, i form af virksomhed, forening eller privat person, som heri nævnt som “kunden”, vedrørende udført arbejde, tjenester og ydelser. Virksomheder skal oplyse gyldig DK/EU CVR/VAT-nummer ved aftaleindgåelse. Privatpersoner skal være minimum 18 år og bosiddende i Danmark.

Handelsbetingelserne danner grundlag aftaleindgåelse for ethvert kundeforhold mellem kunde og Zopin.dk

Ved indgåelse af handelsaftale accepterer kunden handelsbetingelserne for Zopin.dk.

 1. Aftalens anvendelse
  1.1 Handelsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Zopin.dk og kunden for tjenester og ydelser der tilbydes.
 2. Serviceydelser og tjenester
  2.1 De serviceydelser og tjenester der udføres er etisk og lovmæssigt forsvarligt og korrekt.
  2.2 Zopin.dk har ingen ansvar for kundens leveret materiale opfylder gældende lovgivning og ophavsret på fx billeder, dokumenter og andet materiale og således kan anvendes til aftalte formål.
  2.3 Vælges der at benytte 3-parts materiale, der ikke er udarbejdet af kunden, på hjemmesider som kunden ikke har rettigheder til, er Zopin.dk ikke ansvarlig for anvendelsen af materialet.
 3. Pris og betaling
  3.1 Priser følger til enhver tid gældende prisliste ved aftaleindgåelse og bekræftelse af ordre, medmindre der skriftligt aftales andet.
  3.2 Betaling foretages via Bankoverførsel, Mobilepay, VISA/Dankort, MasterCard i henhold til produktkøb eller fremsendt faktura
  3.3 Hvis andet ikke er angivet er alle nævnte priser eksklusiv moms.
 4. Fortrydelsesret
  4.1 Ved udarbejdelse af hjemmeside og denne er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden som den ses og forefindes, er der ingen fortrydelsesret.
  4.2 Efter indgåelse af aftale og ordrebekræftelse og arbejdet er påbegyndt, forpligter kunden sig til i tilfælde af samarbejdsophør at betale 50% af den aftalte pris, og derudover for den tid der er anvendt på opgaven.
 5. Abonnement og bindingsperiode
  5.1 Løbende service aftale abonnement betales forud for aftalte periode.
  5.2 Opsigelse foretages i rimelig tid inden periodens udløb, dog mindst 7 arbejdsdage før periodens udløb. Opsigelse sendes per mail til udv@zopin.dk og er gyldig efter bekræftelse.
  5.3 Aftale om backup, virusscan, løbende system opdatering m.m. indebærer ikke en 100% garanti for genoprettelse og at der ikke kan forekomme systemnedbrud.
 6. Rettigheder og adgang
  6.1 Kunden har altid 100% rettigheder til udarbejdet hjemmeside og adgang hertil. Herunder adgang til systemet, domænet og evt. 3-parts software der er anvendt, såfremt der ikke skriftligt er indgået anden aftale herom.
  6.2 I visse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at zopin.dk foretager registrering af domæne og/eller opsætning/flytning af webhotel. Efter udført arbejde overdrages alle oplysninger til kunden, hvorefter det er kundens eget ansvar med hensyn til kommende betalinger og registreringer m.m..
  6.3 zopin.dk skal have adgang til hjemmesidens administrations del i forbindelse med udarbejdelse og eventuelle fremtidige opdateringer, samt ved indgåelse af serviceaftale.
  6.4 Kunden kan til enhver tid slette denne adgang til zopin.dk, via eget system login.
 7. Tilpasninger og ændringer
  7.1 Zopin.dk forbeholder sig retten til prisændringer for udført arbejde, udbudt service og ydelser samt gebyrer uden forudgående varsel. Ved abonnementer bliver kunden fritstillet til opsigelse ved prisændring, og kan opsige fremtidige samarbejde og fremtidig betaling. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, og foretager en betaling betragtes det som accept af ændringen.
 8. Branding link
  8.1 Ved udarbejdelse og levering af hjemmesider fra zopin.dk vil der være et link i bunden af alle sider med teksten ”udarbejdet af zopin.dk”
 9. Betaling
  9.1 Kunden foretager betaling online ved valg af produkt og valg af betalingsmulighed, eller hvis aftalt, via fremsendte faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura.
  9.2 Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på kr. 100,00 + gældende morarente.
 10. Tilbud og accept
  10.1 Fremsendte tilbud til kunden er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbuddet. Såfremt kunden ikke accepterer fremsendte tilbud inden tidsfristens udløb, er det at betragte som en ny ordre forespørgsel fra kunden og ikke bindende for zopin.dk
  10.2 Det er ikke muligt at ændre i et accepteret tilbud, der er effektueret til ordrebekræftelse.
  10.3 Såfremt der ønskes ændringer, udarbejdes nyt tilbud til gennemgang og accept af kunden
 11. Levering
  11.1 Kunden er forpligtiget til at gennemgå og undersøge udførte arbejde og ydelse straks ved leveringen og inden 3 hverdage. Såfremt kunden ved gennemgang iagttager mangler eller fejl ved det leverede, i henhold til ordrebekræftelse, skal dette straks meddeles til zopin.dk for udbedring.
  11.2 Eventuelle fejl eller mangler der ikke straks er meddelt zopin.dk, som kunden har iagttaget, eller burde at have set ved gennemgang, kan ikke gøres gældende såfremt det ikke straks efter levering er fremsat skriftligt krav herom.
 12. Ejendomsret
  12.1 Ejendomsret til alle immaterielle forhold der måtte opstå eller skabes i forbindelse med Zopin.dk´s udførelse af tjenester og ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Zopin.dk.
 13. Fortrolighed
  13.1 Viden, som Kunden måtte tilegne sig i forbindelse med samarbejdet, må ikke viderebringes ej heller anvendes eller sætte eventuel 3-part i stand til at anvende Zopin.dk´s erhvervshemmeligheder eller tilsvarende oplysninger uanset art, som ikke direkte er publiceret og offentligt tilgængelige.
 14. Privatlivspolitik
  14.1 Zopin.dk videregiver eller videresælger på ingen måde personlige eller virksomheds oplysninger der kommer os i hænde i forbindelse med opgaverne til andre. Oplysninger er udelukkende registreret i vores kundekartotek og kan til enhver tid slettes såfremt det ønskes.

14.2 Nødvendige oplysninger ved tilbudsgivning og ordrebekræftelse:

Virksomhedsnavn*
CVR-nummer*
Navn/kontaktperson
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

(*Kun for virksomheder)

 1. Cookies
  15.1 Vi anvender cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet over for vores besøgende for at kunne give en god så oplevelse til vores besøgende som muligt
  Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Se mere om cookies her https://zopin.dk/cookie-anvendelse-paa-hjemmeside
 2. Klagemuligheder
  16.1 Såfremt der opstår utilfredshed med levering af produkt, service eller ydelse skal der rettes henvendelse direkte til os her http://zopin.dk/kontakt med tydelig tilkendegivelse af uoverensstemmelser i denne forbindelse. Vi vil herefter behandle din klage og finde frem til en løsning for begge parter.
  16.2 PRIVAT: Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan der som privat person indgives klage til Center for klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.forbrug.dk eller ved at benytte EU-Kommissionens online klageportal her www.ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse samt præciserer hvorfra produkt er købt.
  16.2 ERHVERV: Uafklarede tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende betingelserne, aftalen i form af tilbud og ordrebekræftelse eller sælgers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Sælgers til enhver tid værende hjemsted ved byretten i Herning

 

Nærværende betingelser er opdateret og gældende fra 10.01.2018